fbpx

Uvjeti poslovanja, povrata i zamjena

Informacije o trgovačkom društvu:

  • CALYPSO NARVALI J.D.O.O.
  • KAVRERSKI PUT 4
  • 52100 PULA
  • OIB: 58683437119
  • Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: Raiffaisen banka HR0724840081135175703

Adresa elektroničke pošte:

[email protected]

Opće odredbe

horizontshop.eu je registrirana domena tvrtke Calypso Narvali j.d.o.o.

Tvrtka Calypso Narvali j.d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni www.horizontshop.eu.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice horizontshop.eu, korištenjem internetske stranice krajnji korisnici potvrđuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice horizontshop.eu u skladu s njima.

Sklapanje ugovora putem internet stranice www.horizontshop.eu predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Službeni jezik stranice kao i službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Calypso Narvali j.d.o.o. te prihvaća da tvrtka Calypso Narvali j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

U slučaju da Horizont Shop nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, Horizont Shop će kupca telefonski ili putem elektroničke pošte kontaktirati kupca u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda.

Tvrtka Calypso Narvali j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Calypso Narvali j.d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca. 

Komunikacija između Korisnika ( Kupca ) i tvrtke Calypso Narvali j.d.o.o. odvija se pisanim putem e-mailom a prigovori,zahtjevi i pritužbe kao i odgovori na njih dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to zakonom o zaštiti potrošača i općom uredbom o zaštiti osobnnih podataka.

Ugovor se smatra sklopljenim kada kupac potvrdi narudžbu te izvrši plaćanje iste. Prodavatelj se obvezuje kupcu poslati potvru da je narudžba zaprimljena.

Korištenjem usluga Horizont Shop trgovine prihvaćate ove uvjete prodaje,odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom tekstu. Ukoliko niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ovu stranicu niti putem nje naručivati proizvode.

U roku 14 dana od kupnje, kupac ima mogućnost povrata novca u skladu sa pravilima prava potrošača.

Molim vas da reklamirani proizvod pošaljete na adresu Calypso Narvali j.d.o.o. 43. Istarske Divizije 29, 52100 Pula, Hrvatska.

Ukoliko reklamacija nije potpuna, nećemo je moći izvršiti i samim time neće biti riješena.

Reklamacija će biti izvršena u roku od 14 radnih dana od primitka pošiljke.

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Prema zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno putem elektroničke pošte koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno Čl.74 Zakona o zaštiti potrošača , obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vraćen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu [email protected]

Zamjena robe

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak , a kupac je na vrijeme izvjestio prodavatelja, kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamjeniti.
Postupak reklamacije
Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe , računom i opisom reklamacije e-mailom na [email protected] . Na zaprimljen prigovor prodavatelj će potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti.
.

Kupnjom proizvoda putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao , primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio opće uvjete.
Kupac može biti samo punoljetna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje/ dostavi na dokaziv način. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno utvrditi funkcionalnost robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravnim, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 14 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe , te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ugovor koju kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca , u slučaju da ne bude raskinut. Ove predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se zakon o elektroničkoj trgovini , zakon o zaštiti potrošača , zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji djelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja.

Privatnost

Obrada osobnih podataka je nužna radi izvršavanja ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora. Radi izvršavanja dostave naručenih artikala, Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni društvu GLS Hrvatska. Navedeno je potrebno kako bismo bili u mogućnosti ispuniti našu ugovornu obvezu dostave naručenih proizvoda prema Vama kao kupcu. Vaši osobni podaci obrađivat će se na području Republike Hrvatske te neće biti proslijeđeni u treće države izvan Europske unije.

Plaćanje


1- Plaćanje gotovinom pri isporuci (pouzećem) – Korisnik usluge prilikom preuzimanja robe plaća i troškove dostave.

2- Plaćanje uplatom na račun- Korisnik unaprijed uplaćuje narudžbu direktno na račun tvrtke Calypso Narvali j.d.o.o.

3- Kartično plaćanje Visa i Mastercard

Jamčimo sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code).
► e-ToMiTreba!! koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem.

Cijena dostave 3,65€. Cijena dostave je navedena kod svakog artikla

Rok isporuke 1-2 radna dana. Dostavna služba kojom šaljemo je HP EXPRESS.

Dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske

Cijene su izražene u eurima (€), te sadrže PDV. 


Sjedište tvrtke Calypso Narvali j.d.o.o. je u Puli, u Republici Hrvatskoj.

Prodavatelj i kupac će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je sud u Puli.